Unghjelp

Unghjelp er en ungdomsdrevet organisasjon som deler erfaringer for å spre kunnskap om psykisk helse blant ungdom i Norge.


Bli helsefagarbeider!

Oppfordringen var klar når prosjektet «bli helsefagarbeider» inviterte til seminar onsdag 22.januar.