Bortkjøring av søppel - en viktig del av miljøarbeidet
Fra en større byggeplass til en liten privathusholdning - alle produserer søppel. Avfallshåndtering er et viktig aspekt for miljøarbeidet og har stor betydning for å redusere miljøbelastningen. Det finnes ulike muligheter når det kommer til bortkjøring av søppel, men en av de mest effektive løsningene er å benytte seg av en profesjonell og erfaren aktør. Å håndtere søppel på en sikker og forsvarlig måte krever ikke bare riktig utstyr og erfaring,...