ukm fylkesmønstring

Det nærmer seg fylkesmønstring i Kimen kulturhus.