Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget skal være fylkets fremste organ for ungdommers medvirkning i politiske prosesser.

Group of college/university students during a brake between classes - chatting, comparing notes, having fun (shallow DOF; color toned image)

Formålet med utvalget er å fronte ungdomssatsningen i Nord-Trøndelag, og delta på de plassene der ungdommenes fremtid diskuteres. De velges for ett år av sine respektive organer, har eget sekretariat, og vil blant annet få ansvar i forbindelse ungdomskonferansen med mer.

Ungdomsutvalget består av representanter fra:
– De videregående skolene: Amber Nepås
– Ung Tiltakslyst: Sverre Nordahl og Lars Myhr Sandlund (leder)
– Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd: Hilde Bruvoll Bach og Maja Fjellström
– Kommunale ungdomsråd: Waldermar Finstad Aarlott og Johanne Skogseth
Fylkesråd May Britt Lagesen er svært opptatt av at vi skal lykkes med dette nå, og hun vil selv delta på mange av disse møteplassene.
 Vedtekter for ungdomsutvalget finner du her:
Ansvarlig for ungdomsutvalget er Ellen Jermstad Haugan.