Husk søknadsfristen

Skal du starte på ny skole til høsten? Eller melde deg opp til privatisteksamen? Da er det noen søknadsfrister du bør ta hensyn til.

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

 • 1. februar er søknadsfrist
  •ved søknad om fortrinnsrett
 • ◦ for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  ◦ for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  ◦ for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  ◦ for søkere med vedtak om utvidet tid.

  • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.

  • for søkere som nylig har kommet til Norge.

  • ved søknad om individuell behandling◦for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  ◦ for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  ◦ for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  ◦ for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

• ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater
Les mer her