Småtterifondet

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har fra 2004 etablert et fond- ”Småtterifondet”. Fra 01.01.09 overtok Ung Tiltakslyst ansvaret for fondet, og det skal brukes til utviklingstiltak og som underskuddsgaranti barne- og ungdomstiltak.


Eksterne støtteordninger

Frifond: Raske penger til kreativ ungdom! Aktiv Ungdom: Aktiv ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell lærling.  Målgruppen er  ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom.  Gjennom Aktiv ungdom får  unge mennesker anledning til å tilegne seg nye  kunnskaper og ferdigheter ved å  ta ansvar og skape egne prosjekter.  Aktiv ungdom […]


Ung Tiltakslyst

Primæroppgavene til Ung Tiltakslyst er å søknadsbehandling og oppfølging av søknader. Det er ungdommene i styringsgruppa som behandler søknadene.