Fylkeskommunens stipend for unge kunstnere ble delt ut under oktobertinget! Fra venstre Arild Vist, som mottok prisen på vegne av dattera Camilla Stenhoff Vist, Jon Rune Strøm, Martine Grande og Daniel Hovik

Søk kunststipend

Unge nordtrøndere kan søke kunststipend fra fylkestinget i Nord-Trøndelag.


Stipend og lån

Lurer du på hvor mye du kan få i stipend og lån?