Hjelpetilbud

hender
Barnevernsvakta, Steinkjer

Helsestasjon for ungdom, Lierne kommune

Helsestasjon for ungdom, Verdal

Helsestasjon for ungdom, Meråker

Helsestasjon for ungdom, Vikna

Helsestasjon for ungdom, Levanger

Helsestasjon for ungdom, Steinkjer

Helsestasjon for ungdom, Inderøy

Helsestasjon for ungdom, Snåsa

Helsestasjon for ungdom, Namdalseid

Helsestasjon for ungdom, Stjørdal

Helsestasjon for ungdom, Nærøy

Helsestasjon for ungdom, Overhalla

Prevensjonskontoret, Namsos

Ungdomshelsestasjon, Grong

Nord-Trøndelag krisesenter, Verdal

Senter mot Incest, Nord-Trøndelag, Levanger

Ungdomskontrakten, Verdal

Ung i Nord-Trøndelag, Steinkjer

Utekontakten

Hentet fra www.klara-klok.no