Om ungint

Ungint.no er ungdommens nettsted i Nord-Trøndelag. Her kan man finne nyttig informasjon innen felt som helse, utdanning, jobb, kultur og samfunn.  Nettstedet inneholder nyhetsartikler for og med ungdommer, og ungdommer blir selv invitert til å være aktive bidragsytere i form av artikler, anmeldelser, bildeserier m.m. (Se under Unginfo og Magasinet for ulike kategorier). Vi har også lagt opp en side med nyttige lenker som omhandler tema ungdom er opptatt av.

Ung i Nord-Trøndelag (ungint) er fellesbetegnelsen på følgende ungdomssatsinger: Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR), Ungdommens Kulturmønstring (UKM), Ung Tiltakslyst, Elev-og lærlingombudet og www.ungint.no

Hver enkelt virksomhet og prosjekt jobber selvstendig, men har flere felles satsningsområder og like målsettinger. Ung i Nord-Trøndelag jobber for en reell medbestemmelse for barn og unge i fylket, og er med på å se til at ungdomsperspektivet blir ivaretatt av alle samfunnsaktører i Nord-Trøndelag.

Vi holder til på Fylkets hus i Steinkjer. Velkommen 🙂

Andreas Buarø Photography A/S