Veileder næringsutvikling

Entreprenørskap – de gode hjelperne i kommunene. Har du en ide du vil diskutere med noen?
Her er en liste over personer som kan hjelpe deg videre.

Næringsansvarlig i kommunene i Nord-Trøndelag – 01.01.2014

Navn Kommune e-post Tlf
Torbjørn   Berg Strømstad Meråker   kommune

 

torbjorn.berg.stromstad@merut.no

 

74812700

91518723

Jorulf   Husbyn

 

Stein   Morten Holberg

Stjørdal   kommune

 

Stjørdal/Proneo   AS

jorulf.husbyn@stjordal.kommune.no

 

stein.morten.holberg@proneo.no

90188184

 

41146468

Liv-Edel   Berg Frosta   kommune Liv-Edel.Berg@frosta.kommune.no 74808993

93423494

Kai   Terje Dretvik

Bjørn   Damhaug

Leksvik   kommune

 

LIV

kai.terje.dretvik@leksvik.kommune.no

 

bjorn@liv-holding.no

91181486

 

98864444

Grete   Ludvigsen

 

 

Vigdis   Haldorsen

Levanger   kommune

 

 

Proneo

grete.ludvigsen@levanger.kommune.no

 

 

vigdis.haldorsen@proneo.no

74052742

91379845

 

99225821

Trond   Selseth

 

Knut   Baglo

Verdal   kommune

 

Proneo

trond.selseth@verdal.kommune.no

 

knut.baglo@proneo.no

74048212

 

97738929

Lars   Daling Inderøy   kommune lars.daling@inderoy.kommune.no 74124542

90084317

Trygve   Wannebo

 

Verran   kommune  trygve.wannebo@verran.kommune.no 95216633
Bodil   Vekseth

 

Gunn   Tangstad

 

Steinkjer/Steinkjer   Næringsselskap bodil.vekseth@steinkjer.net

 

gunn.tangstad@steinkjer.net

90616298

 

90594259

Øivind   Strøm Flatanger   kommune oivind.strom@flatanger.kommune.no 74221142

95975576

Odd   Arne Flasnes Midtre   Namdal Samkom. Utvikling odd.arne.flasnes@midtre-namdal.no 92607743
Hallvard   Sandnes

 

Snåsa   kommune hallvard.sandnes@snasa.kommune.no

 

74138273

90016662

Inger   Helland Grong   kommune inger.helland@grong.kommune.no 74312161

47260882

Håvard   Vannebo

 

Høylandet   kommune havard.vannebo@hoylandet.kommune.no 95159970
Kjell   Urdshals Lierne   kommune kjell.urdshals@lierne.kommune.no 74343482

90527432

Frank   Aspnes

 

 

Odd   Mikkelsen

Røyrvik   kommune

 

 

Joma   Næringspark AS

frank.aspnes@royrvik.kommune.no

 

 

jnas@online.no

74336382

95246944

 

90065755

Per   Arne Rustad Namsskogan per.arne.rustad@namsskogan.kommune.no 74333292

91842673

Arnt   Wendelbo

 

Marit   Dille

Nærøy   Kommune

 

NYN

Arnt.Wendelbo@naroy.kommune.no

 

marit.dille@nyn.no

74382719

99514535

91178046

Dag   Roar Opdal Vikna   kommune dag-roar.opdal@vikna.kommune.no 74393391

95933879

Venke   Thorsen Leka   kommune venke.thorsen@leka.kommune.no 74387020